Mensen met een erkende handicap hebben recht op fiscale voordelen en een tussenkomst in de aanpassingskosten aan een voertuig (voor henzelf of het gezin). Voor de nodige attesten voor deze aanpassingen en voor financiële hulp moet je bij het CARA langsgaan. Fiscaal gezien kan je afhankelijk van de gradatie van je invaliditeit aanspraak maken op een verlaagde btw en een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en op de verkeersbelasting. Er zijn ook vrijstellingen voor lage-emissiezones en voorbehouden gebieden in België en het buitenland, naast de officiële parkeerkaart.

Wanneer je een verkoper contacteert, moet je uiteraard aangeven dat een persoon met verminderde mobiliteit het voertuig zal gebruiken als bestuurder of passagier. Je moet er ook rekening mee houden dat het interieur of de koffer geschikt zijn voor de vereiste aanpassingen of om je uitrusting te vervoeren. Dat kunnen aanpassingen zijn aan het stuur en de pedalen, die door een gespecialiseerde firma moeten worden uitgevoerd. Het is verstandig om contact op te nemen met de sociale dienst van je mutualiteit voor nuttige informatie, vooral rond de aanpassing van de wagen.

Als jij of een van je naasten een rolstoel nodig heeft voor verplaatsingen en je je wagen niet wenst aan te passen – of geen recht hebt op een vergoeding om dat te doen – dan moet je erop letten dat de koffer van de wagen groot genoeg is voor een opgeplooide rolstoel zonder dat je telkens de wielen ervan moet verwijderen. Het is voorzichtiger om hem horizontaal in de koffer op te bergen dan om hem verticaal te laten staan, tenzij wanneer hij correct kan worden vastgemaakt. Of monteer een scheidingsrooster om te vermijden dat de stoel tot in het interieur vliegt bij een noodstop. Voor elektrische rolstoelen bestaan er oprijsystemen, armen of kranen. Houd tot slot ook rekening met de hoogte van de stoel, de openingshoek van de deuren en de algemene toegankelijkheid van de wagen voor mensen met beperkte mobiliteit of zij die net wel nog zelf in de auto kunnen instappen.