• Je kan de aankoop annuleren binnen de 14 kalenderdagen als de bestelbon werd getekend buiten de kantoren van de verkoper (beurs, salon, tentoonstelling, online).
  • In de concessie of bij een professionele verkoper is opzeggen niet mogelijk zonder annuleringsvergoedingen, tenzij wanneer je autokrediet is geweigerd door je financiële instelling. Je moet dan wel een opschortende voorwaarde laten opnemen op je bestelbon met betrekking tot je kredietaanvaarding. Als je geen krediet hebt weten te bekomen, wordt de verkoop kosteloos geannuleerd.
  • Als je een contract hebt getekend met een particulier, kan je je enkel terugtrekken indien de verkoper bepaalde wettelijke documenten niet heeft bezorgd.
  • En wat bij laattijdige levering? De klant moet de verkoper een redelijke extra wachttijd geven. Maar als ook deze nieuwe deadline niet wordt gehaald, kan de verkoop worden geannuleerd en het voorschot worden teruggevorderd. Het is ook mogelijk om de verkoop niet te weigeren maar wel een vergoeding te vragen ter compensatie voor de extra wachttijd.
  • Het kan gebeuren dat bij levering blijkt dat het voertuig niet overeenkomt met de omschrijving op de eerder getekende bestelbon. In dat geval kan u de auto weigeren of een schadevergoeding onderhandelen met de verkoper. Dit is een onderdeel van de wettelijke garantie.
  • Een onderhoud of herstelling kan de oorzaak zijn van een vastgesteld probleem. U moet zich dan tegen de betrokken hersteller keren.
  • In geval van problemen is het mogelijk om hulp te krijgen bij het meldpunt van de FOD Economie.
  • Wat je vooral niet mag doen, is een niet-conform contract tekenen, proberen om zelf herstellingen uit te voeren of afstand doen van je rechten. Aarzel niet om je rechtsbijstand of een advocaat in te schakelen om je belangen te verdedigen, zowel op het domein van garantie als conformiteit en levering.